Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Composition of the Scientific Council of the Institute of Mechanics and Seismic Stability of Structures named after M.T. Urazbaev

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Composition of the Scientific Council of the Institute of Mechanics and Seismic Stability of Structures named after M.T. Urazbaev

Council of young scientists


Kuldoshev Davron Abdillazhanovich - Chairman of the Council of Young Scientists
Phone: (+998 93) 589 89 19

Nishonov Nematilla Asatilaevich (deputy. Chairman)

Salikhova Zulfia (secretary)

Members:

 1. Abdukhakimova Iroda Alisherovna
 2. Usarov Davronbek Makhamatalievich
 3. An Ekaterina Vladimirovna
 4. Ayubov Gairatzhon Tukhtasinovich
 5. Loginov Pavel Viktorovich
 6. Adilov Farkhodjon Fozilzhonovich
 7. Sherniyozov Khasanzhon Odilbekovich
 8. Mirzakobilov Bekzod Norkuzievich
 9. Rihsieva Barno Bakhtiyarovna
 10. Akhmedov Hamidulla Abdukhoshimovich
 11. Nabiev Aider Mustafaevich
 12. Nasirov Murod Ilkhamovich
 13. Primov Bahrom Khuzhaerovich
 14. Urinov Aziz Pardaevich
 15. Musirov Makhamarazhab Uralovich
 16. Khusainov Rakhmatzhon Bakhramboevich
 17. Astanov Bekzod Yangibaevich