Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ходимлар бўлими


Ходимлар бўлими инспектори. Балтаева Чарос Сотиболдиева. Тел: (71) 262-76-89

Ходимлар сони 131 киши, улардан илмий ходимлар 51, академиклар – 0, фан докторлари - 11, фан номзодлари – 11. Уч йилда: фан докторлари (DSc) – 3 та, фалсафа докторлари (PhD) – 8 та, 20 дан ортиқ магистр ва 40 дан ортиқ бакалавр тайёрланди.