Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

admin 2019-11-13

Аюбов Гайратжон Тухтасиновичнинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси тўғрисида

Новая страница 1

Аюбов Гайратжон Тухтасиновичнинг 01.02.04-«Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси» ихтисослиги бўйича «Иншоотларни пластинасимон континуаль модель асосида фазовий ҳисоблашнинг динамик усуллари» мавзусидаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация иши ҳимояси ЎзР ФА Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти ва Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.28.02.2018.T/FM.61.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2019 йил 27 ноябрь, соат 14:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

(Манзил: 100125, Тошкент шаҳри, Дўрмон йўли кўчаси, 33-уй. Тел.: (99871) 262-71-52, факс: (99871) 262-71-32, e-mail: instmech@academy.uz).