Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

ЎзР ФА М.Т.Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институтининг Илмий кенгаши аъзолари таркиби

Ф.И.О Илмий даражаси, унвони Лавозими
1Мирсаидов Мирзиед (раис)Академик, техника фанлари доктори, профессорБош илмий ходим
2Абиров Рустам Абдуллаевич (раис уринбосари)физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходимЛаборатория мудири
3Исмоилова Сабида Исроиловна (илмий котиб)техника фанлари доктори (DSc)Институт илмий котиби
4Султанов Карим Султановичфизика-математика фанлари доктори, профессорИнститут директори в.б.
5Худайкулиев Ражаббой Рузметовичтехника фанлари номзоди, катта илмий ходимИлмий ишлар буйича директор уринбосари
6Бахадиров Гайрат Атахановичтехника фанлари доктори, профессорУзР ФА Бош илмий котиби
7Сагдиев Хамидулла Сагдиевичтехника фанлари номзоди, катта илмий ходимЕтакчи илмий ходим
8Ризаев Анвар Абдуллаевичтехника фанлари доктори, профессорЛаборатория мудири
9Хусанов Бахтияр Эргашбаевичфизика-математика фанлари доктори, катта илмий ходимЛаборатория мудири
10Усаров Махаматали Корабоевичфизика-математика фанлари доктори, катта илмий ходимЛаборатория мудири
11Маликов Зафар Маматкуловичтехника фанлари доктори, профессорЛаборатория мудири
12Салямова Клара Джаббаровнатехника фанлари доктори, профессорБош илмий ходим
13Мухаммадиев Давлат Мустафаевичтехника фанлари доктори, профессорБош илмий ходим
14Хужаев Исматилла Қўшаевичтехника фанлари доктори, профессорБош илмий ходим
15Мирзаев Иброхимфизика-математика фанлари доктори, профессорЕтакчи илмий ходим
16Абдукаримов Абдусаломтехника фанлари номзоди, катта илмий ходимЛаборатория мудири
17Ювмитов Анвар Сайфуллаевичтехника фанлари буйича фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходимЛаборатория мудири
18Нишонов Неъматилла Асатиллаевичтехника фанлари буйича фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходимЛаборатория мудири
19Йулдашев Абдурахим Темировичтехника фанлари номзоди, катта илмий ходимЕтакчи илмий ходим
20Аннакулова Гулсара Кучкаровнафизика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходимЕтакчи илмий ходим
21Галиаскаров Виктор Анваровичфизика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходимКатта илмий ходим
22Ахмедов Хамидулла Абдухошимовичтехника фанлари буйича фалсафа доктори (PhD)Катта илмий ходим, касаба уюшмаси раиси
23Қўлдошев Давронбек Абдуллажоновичтехника фанлари буйича фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходимКатта илмий ходим
24Ўринов Азиз Пардаевич-Ёш олимлар кенгаши раиси