Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

ЎзР ФА М.Т. Ўрозбоев номидаги механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти ҳузуридаги "Конструкция ва иншоотларнинг сейсмик мустаҳкамлиги" бирлашган илмий семинар таркиби

Ф.И.О
Илмий даражаси, унвони
Лавозими
1Хусанов Б.Э. (раис)ф.-м.ф.д., к.и.х.Деформацияланадиган жисмлар ва муҳитлар механикаси лаб. мудири
2Усаров М.Т. (раис ўринбосари)ф.-м.ф.д., к.и.х.Фазовий тизимлар ва гидротехника иншоотлари динамикаси лаб. мудири
3Нишонов Н.А. (семинар котиби)PhDЕр ости иншоотлари, асослар ва пойдеворлар сейсмодинамикаси лаб.мудири к.и.х.
4Ан Е.В.PhDЕр ости иншоотлари, асослар ва пойдеворлар сейсмодинамикаси лаб. к.и.х.
5Сагдиев Х.С.т.ф.н., е.и.х.Конструкциялар мустаҳкамлиги ва иншоотлар сейсмик барқарорлигининг экспериментал тадқиқотлари лабораторияси
6Худайкулиев Р.Р.т.ф.н., к.и.х.Илмий ишлар бўйича директор ўринбосари
7Абиров Р.А.т.ф.д., к.и.х.Мураккаб юкламада конструкцион материаллар деформацияланиши лабораторияси мудири
8Султанов К.С.ф.-м.ф.д., проф.Институт директори
9Бекмирзаев Д.А.Фалсафа фан-лари доктори (PhD)Ер ости иншоотлари, асослар ва пойдеворлар сейсмодинамикаси лабораторияси к.и.х.
10Тешабаев З.Р.т.ф.н., к.и.х.Конструкциялар мустаҳкамлиги ва иншоотлар сейсмик барқарорлигининг экспериментал тадқиқотлари лабораторияси мудири
11Мирзаев И.ф.-м.ф.д., проф.Ер ости иншоотлари, асослар ва пойдеворлар сейсмодинамикаси лабораторияси етакчи илмий ходими
12Салямова К.Д.т.ф.д., проф.Фазовий тизимлар ва гидротехника иншоотлари динамикаси лабораторияси б.и.х.
13Хожметов Г.Х.т.ф.д., проф.Ер ости иншоотлари, асослар ва пойдеворлар сейсмодинамикаси лабораторияси б.и.х.
14Мардонов Б.М.ф.-м.ф.д., проф.Ер ости иншоотлари, асослар ва пойдеворлар сейсмодинамикаси лабораторияси б.и.х.
15Галиаскаров В.А.т.ф.н., к.и.х.Мураккаб юкламада конструктсион материаллар деформацияланиши лабораторияси к.и.х.
16Исмаилова С.И.т.ф.д.Институт илмий котиби
17Ювмитов А.С.PhDФазовий тизимлар ва гидротехника иншоотлари динамикаси лаб. мудири

ЎзР ФА М.Т. Ўрозбоев номидаги механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти ҳузуридаги "Машина ва механизмлар механикаси" йўналишидаги доимий фаолият юритувчи ихтисослашган илмий семинар

Ф.И.О
Илмий даражаси, унвони
Лавозими
1Мухаммадиев Д.М.(семинар раиси)ф.т.ф.д., проф.Механизм ва машиналар нaзарияси лабораторияси бош илмий ходими
2Худайкулиев Р.Р. (раис ўринбосари)т.ф.н., к.и.х.Илмий ишлар бўйича директор ўринбосари
3Қўлдошев Д.А. (семинар котиби)PhDМашиналар динамикаси ва технологик жараёнлар муаммолари лабораторияси катта илмий ходими
4Ризаев А.А.т.ф.д., проф.Машиналар динамикаси ва технологик жараёнлар муаммолари лабораторияси бош илмий ходими
5Бахадиров Ғ.А.т.ф.д., проф.Механизм ва машиналар нaзарияси лабораторияси бош илмий ходими
6Абдукаримов А.т.ф.н., к.и.х.Механизм ва машиналар нaзарияси лабораторияси мудири
7Йўлдашев А.Т.т.ф.н., к.и.х.Суюқлик, газ ва гидроузатиш тизимлари механикаси лабораторияси катта илмий ходими
8Норқўзиев О.С.т.ф.н., к.и.х.Машиналар динамикаси ва технологик жараёнлар муаммолари лабораторияси кичик илмий ходими
9Маликов З.М.т.ф.д., проф.Суюқлик, газ ва гидроузатиш тизимлари механикаси лабораторияси мудири
10Хужаев И.К.ф.т.ф.д., проф.Суюқлик, газ ва гидроузатиш тизимлари механикаси лабораторияси етакчи илмий ходими
11Аннақулова Г.Қ.ф.-м.ф.н., к.и.х.Суюқлик, газ ва гидроузатиш тизимлари механикаси лабораторияси катта илмий ходими
12Мирзаев А.ф.-м.ф.н., к.и.х.Суюқлик, газ ва гидроузатиш тизимлари механикаси лабораторияси катта илмий ходими
13Цой Г.Н.т.ф.н., к.и.х.Механизм ва машиналар нaзарияси лабораторияси катта илмий ходими
14Ахмедов Х.А.PhDМеханизм ва машиналар нaзарияси лабораторияси катта илмий ходими
15Ибрагимов Ф.Х.PhDМеханизм ва машиналар нaзарияси лабораторияси катта илмий ходими
16Астанов Б.Ж.PhDСуюқлик, газ ва гидроузатиш тизимлари механикаси лабораторияси катта илмий ходими

ЎзР ФА М.Т. Ўрозбоев номидаги механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти ҳузуридаги "Суюклик, газ ва гидравлика" йўналишидаги доимий фаолият юритувчи ихтисослашган илмий семинар

Ф.И.О
Илмий даражаси, унвони
Лавозими
1Маликов З.М. (семинар раиси)т.ф.д.“Суюкликлар, газлар ва гидроюритмалар механикаси” лабораторияси мудири, е.и.х.
2Хужаев И. К. (раис ўринбосари)т.ф.д.,к.и.х.“Суюкликлар, газлар ва гидроюритмалар механикаси” лабораторияси е.и.х.
3Мирзоев А.А. (семинар котиби)ф,м.ф.н., к.и.х.Суюкликлар, газлар ва гидроюритмалар механикаси” лабораторияси к.и.х.
4Аннакулова Г.К.ф,-м.ф.н.,к.и.х.“Суюкликлар, газлар ва гидроюритмалар механикаси” лабораторияси е.и.х.
5Шермухамедов А.А.т.ф.д., проф.“Суюкликлар, газлар ва гидроюритмалар механикаси” лабораторияси е.и.х.
6Йўлдашев А.Т.т.ф.н., к.и.х.Суюқлик, газ ва гидроузатиш тизимлари механикаси лабораторияси катта илмий ходими
7Галиаскаров В.А.т.ф.н., к.и.х.Мураккаб юкламада конструктсион материаллар деформациялаииши лабораторияси к.и.х.
8Цой Г.Н.т.ф.н.Механизм ва машиналар иазарияси лабораторияси катта илмий ходами
9Астанов Б.Ж.PhDСуюқлик, газ ва гидроузатиш тизимлари механикаси лабораторияси етакчи илмий ходими
10Назаров Ф.Х.PhDСуюқлик, газ ва гидроузатиш тизимлари механикаси лабораторияси катта илмий ходими
11Мадалиев М.Э.PhDСуюқлик, газ ва гидроузатиш тизимлари механикаси лабораторияси катта илмий ходими
12Саидов С.А.к.и.х.“Суюкликлар, газлар ва гидроюритмалар механикаси” лабораторияси
13Хамдамов М.М.к.и.х.“Суюкликлар, газлар ва гидроюритмалар механикаси” лабораторияси докторанти
14Наврузов Д.П.к.и.х.“Суюкликлар, газлар ва гидроюритмалар механикаси” лабораторияси докторанти
15Ахмаджонов С.С.к.и.х.Андижон машинасозлик институти докторанти