Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.02/30.12.2019.Т/FM.61.01 рақамли илмий кенгаш таркиби

Ф.И.О Туғилган йили Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1Мирсаидов Мирзиёд (раис)194801.02 04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор, академик
2Маликов Зафар Маматқулович (раис ўринбосари)196201.02.05Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, бош илмий ходим
3Абиров Рустам Абдуллаевич (раис ўринбосари)196801.02.04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
4Усаров Махаматали Корабоевич (илмий котиб)196001.02 04Механика ва иншоозлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
6Мардонов Ботир Мардонович194201.02.04Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори
7Мавлонов Тўлқин194701.02.04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
8Абдусаттаров Абдусамат194601.02.04Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
9Султанов Тахиржон Закирович197501.02.04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, илмий ишлар бўйича проректор, техника фанлари доктори, доцент
10Султанов Карим Султанович194901.02.04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, директори, физика-математика фанлари доктори, профессор
11Сафаров Исмоил Иброхимович195401.02.04Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор
12Хужаев Исматулла Қўшаевич195101.02.05Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, катта илмий ходим
13Худайкулов Савет Ишанкулович194901.02.05Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
14Бозоров Дилшод Раимович196101.02.05Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
15Индиаминов Равшан Шукурович196501.02.04Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, доцент
16Фатхуллоев Алишер Мирзатиллоевич198001.02.05Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, факультет декани, техника фанлари доктори, доцент
17Наврузов Куралбой194601.02.05Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, етакчи илмий ходим, физика-математика фанлари доктори, профессор
18Абдурахимов Бахтиёр Файзиевич195001.02.05Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор
19Хўжаёров Бахтиёр195101.02.05Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор
20Бурнашев Владимир Фидратович195001.02.05Самарқанд давлат университети кафедра доценти, физика-математика фанлари доктори, каттта илмий ходим
21Махмудов Жамол Махмуд ўғли197901.02.05Самарқанд давлат университети кафедра доценти, физика-математика фанлари доктори, доцент