Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти ва Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.28.02.2018.Т/FМ.61.01 рақамли илмий кенгаш таркиби

Ф.И.О Туғилган йили Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1Мирсаидов Мирзиёд Мирсаидович (раис)194801.02 04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор, академик
2Рашидов Турсунбай (раис ўринбосари)193401.02.04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, академик
3Абиров Рустам Аблуллаевич (раис ўринбосари)196801.02.05Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
4Ризаев Анвар Аблуллаевич (раис ўринбосари)195201.02.02Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
5Худаяров Бахтиёр Алимович (илмий котиб)196601.02 04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, доцент
6Мардонов Ботир Мардонович194201.02.02Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори
7Аманов Тилеубай Йўлдашевич194301.02.02Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
8Каримов Расул Исхақович194801.02.02Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
9Бахадиров Ғайрат Атаханович195401.02.02Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси, бош илмий котиб, техника фанлари доктори, профессор
10Султанов Карим Султанович194901.02.04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор
11Исмайилов Кубаймурат195001.02 04Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти, техника фанлари доктори
12Хожиметов Ғойибназар Ходиевич 193701.02 04Тошкент автомобил йўлларини лойихалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
13Худойназаров Хайрулла195001.02 04Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
14Сафаров Исмоил196501.02.04Тошкент кимё-технология институти, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор
15Индиаминов Равшан Шукурович196501.02 04Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиали, физика-математика фанлари доктори, доцент
16Султанов Тоҳиржон Зокирович197501.02 04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, илмий ишлар буйича проректор, техника фанлари доктори, доцент
17Наврузов Куралбой194601.02.05Урганч давлат университети кафедраси профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор
18Худайқулов Савет Ишанқулович194901.02.05Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухан¬дислари институти кошидаги Ирригаиия ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, доцент
19Хўжаёров Бахтиёр195101.02.05Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор
20Хўжаев Исматулла Қўшаевич195101.02.05Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, катта илмий ходим
21Маликов Зафар Маматқулович196201.02.05Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори