Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти ва Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.28.02.2018.Т/FМ.61.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби

01.02.04 - Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (физика-математика ва техника фанлари бўйича)

Ф.И.О Туғилган йили Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1Абиров Рустам Аблуллаевич (раис)196801.02.04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
2Сафаров Исмоил (раис ўринбосари)195501.02.04Тошкент кимё-технология институти, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор
3Усаров Мухамматали(илмий котиб)195801.02.04Механика ва иншоозлар сейсмик мустахкамлиги институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари номзоди, катта илмий ходим
4Мирсаидов Мирзиёд Мирсаидович 194801.02 04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра мудири. техника фанлари доктори, профессор, академик
5Рашидов Турсунбай193401.02.04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, академик
6Султанов Карим Султанович194901.02.04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, лаборатория мудири, физика-магематика фанлари доктори, профессор
7Абдусатторов Абдусамат194601.02 04Тошкент темир юллари мухандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
8Султанов Тоҳиржон Зокирович197501.02 04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, илмий ишлар буйича проректор, техника фанлари доктори, доцент
9Хожиметов Ғойибназар Ходиевич 193701.02 04Тошкент автомобил йўлларини лойихалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
10Йўлдашев Шарофиддин195601.02 04Наманган қурилиш-мухандислик институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
11Сагдиев Ҳамидилла195101.02 04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, лаборатория мудири, техника фанлари номзоди
12Исмайилов Кубаймурат195001.02 04Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти, техника фанлари доктори
13Худаяров Бахтиёр Алимович196601.02 04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори
14Худойназаров Хайрулла195001.02 04Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
15Мирзаев Иброхим195001.02 04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, маслахатчи, техника фанлари доктори, профессор
16Ахмедов Акрамжон 195801.02 04Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, доцент
17Индиаминов Равшан Шукурович196501.02 04Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиали, физика-математика фанлари доктори, доцент
18Хусанов Бахтиёр Эргашевич196501.02 04Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, катта илмий ходими, физика-маюмасика фанлари доктори, доцент
19Салямова Клара Жаббаровна195101.02 04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, катта илмий ходими, физика-математика фанлари доктори, доцент
20Баходиров Азизбек197501.02 04Тошкент архитектура-қурилиш институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, катта илмий ходим
21Абдуқодиров Сагдулла195601.02 04Тошкент архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти, физика-математика фанлари номзоди, доцент
22Абдукаримов Рустам196801.02 04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
23Мардонов Ботир Мардонович194201.02 04Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор01.02.05 - Суюқлик ва газ механикаси(физика-математика ва техника фанлари бўйича)

ФИОТуғилган йилиИхтисослик шифриИш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1Хўжаев Исматулла Қўшаевич(раис)195101.02.05Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, катта илмий ходим
2Маликов Зафар Маматқулович (раис ўринбосари)196201.02.05Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори
3Мирзаев Акмал(илмий котиб)196901.02.05Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари номзоди
4Хўжаёров Бахтиёр195101.02.05Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор
5Худайқулов Савет Ишанқулович194901.02.05Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухан¬дислари институти кошидаги Ирригаиия ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, доцент
6Арифжанов Ойбек Муҳамеджанович195801.02.05Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухан¬дислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
7Махмудов Илхомжон194901.02.05Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухан¬дислари институти қошидаги Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, директор, техника фанлари доктори, доцент
8Наврузов Куралбой194601.02.05Урганч давлат университети кафедраси профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор
9Ходжаев Январжон195901.02.05Ўзбекистан Республикаси Инноватсион ривожланиш вазирлиги, бўлим бошлиғи физика-математика фанлари доктори, профессор
10Тожибоев Абдулла193601.02.05Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
11Бозоров Дилшод Раимович195801.02.05Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
12Равшанов Нормахмат195701.02.05Тошкент ахборот техналогиялари университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор
13Отамирзаев Махмуджон195001.02.05Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра доценти, физика-математика фанлари номзоди, доцент
14Далабоев Умриддин194701.02.05И.М.Губкин номидаги Россия давлати нефти газ университети Тошкент филиали кафедраси доценти, физика- математика фанлари номзоди, доцент
15Зокиров Асқарали195601.02.05Ўзбекистон миллий университети, кафедраси доценти, физика-математика фанлари номзоди, доцент01.02.02-Машиналар, асбоблар ва ускуналар динамикаси ва мустаҳкамлиги(техника фанлари бўйича)

ФИО Туғилган йили Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1Ризаев Анвар Аблуллаевич (раис)195201.02.02Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
2Каримов Расул Исхақович (раис ўринбосари)194801.02.02Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
3Худайқулиев Ражаббой (илмий котиб)196301.02.02Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти. бош илмий ходим, техника фанлари номзоди
4Мардонов Батиржан194201.02.02Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, кафедра профессори, физика- математика фанлари доктори
5Аманов Тилеубай Йўлдашевич194301.02.02Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
6Алимухамедов Шавкат Пирмухамедович194701.02.02Тошкент автомобил юлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
7Тошболтаев Мухаммаджон194701.02.02Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти қошидаги Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий тадқиқот институти, директор уринбосари, техника фанлари доктори, профессор
8Каримов Камолхон Аббосович194801.02.02Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
9Бахадиров Ғайрат Атаханович195401.02.02Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси, бош илмий котиб, техника фанлари доктори, профессор
10Мақсудов Равшан Хасанович195901.02.02Тошкент тукимачилик ва енгил саноат институти, илмий ишлар буйича проректор, техника фанлари доктори, доцент
11Мухамадиев Давлат Мустафаевич196901.02.02Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, катта илмий ходим, техника фанлари доктори
12Йўлдашев Абдурахим195701.02.02Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, катта илмий ходим, техника фанлари номзоди
13Норқўзиев Оқмирза194701.02.02Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, катта илмий ходим, техника фанлари номзоди
14Хожиев Машарип194701.02.02Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
15Эргашев Рустам195601.02.02Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент