Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти ва Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.28.02.2018.Т/FМ.61.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби

01.02.04 - Деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси (физика-математика ва техника фанлари бўйича)

Ф.И.О Туғилган йили Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1Абиров Рустам Абдуллаевич (раис)196801.02.04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
2Хусанов Бахтияр Эргашбаевич (раис ўринбосари)196501.02.04Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, катта илмий ходими, физика-математика фанлари доктори, доцент
3Нишонов Неъматилла Асатиллаевич (илмий котиб)198105.09.02Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, лаборатория мудири, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), лаборатория мудири
4Мирсаидов Мирзиёд 194801.02 04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра мудири. техника фанлари доктори, профессор, академик
5Султанов Карим Султанович194901.02.04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, лаборатория мудири, физика-магематика фанлари доктори, профессор
7Усаров Махаматали Корабоевич196001.02.04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, лаборатория мудири, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
6Абдусатторов Абдусамат194601.02 04Тошкент темир юллари мухандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
8Султанов Тоҳиржон Зокирович197501.02 04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, илмий ишлар буйича проректор, техника фанлари доктори, доцент
9Хожиметов Ғойибназар Ходиевич 193701.02 04Тошкент автомобил йўлларини лойихалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
10Мавлонов Тўлқин194701.02 04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
11Сагдиев Ҳамидилла195101.02 04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, лаборатория мудири, техника фанлари номзоди
12Исмайилов Кубаймурат195001.02 04Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти, техника фанлари доктори
13Худаяров Бахтиёр Алимович196601.02 04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори
14Худойназаров Хайрулла195001.02 04Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
15Мирзаев Иброхим195001.02 04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, маслахатчи, техника фанлари доктори, профессор
16Ахмедов Акрамжон 195801.02 04Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, доцент
17Индиаминов Равшан Шукурович196501.02 04Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиали, физика-математика фанлари доктори, доцент
18Абдукадиров Сагдулла Абдуллаевич195501.02 04Тошкент архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти, физика-математика фанлари номзоди, доцент
19Салямова Клара Жаббаровна195101.02 04Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, катта илмий ходими, физика-математика фанлари доктори, доцент
20Баходиров Азизбек197501.02 04Тошкент архитектура-қурилиш институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, катта илмий ходим
21Абдуқодиров Сагдулла195601.02 04Тошкент архитектура-қурилиш институти, кафедра доценти, физика-математика фанлари номзоди, доцент
22Абдукаримов Рустам196801.02 04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
23Юлдашев Шарафитдин Сайфитдинович195301.02 04Наманган муҳандислик-қурилиш институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
24Тешабоев ЗахиджонРахматович195001.02 04Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, катта илмий ходими, техника фанлари номзоди
25Исмоилова Сабида Исраиловна197301.02 04Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, илмий котиби, техника фанлари доктори
26Мардонов Ботир Мардонович194201.02 04Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор
27Ахмедов Машраб Абдукадирович193801.02 04Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, катта илмий ходими, физика-магематика фанлари номзоди
28Ходжиметов Алиназар Ирисметович196101.02 04Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, катта илмий ходими, физика-магематика фанлари номзоди
29Юлдашев Бахтиёр Шодмонович196801.02 04Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
30Ювмитов Анвар Сайфуллаевич198405.09 01Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, лаборатория мудири, техника фанлари номзоди01.02.05 - Суюқлик ва газ механикаси(физика-математика ва техника фанлари бўйича)

ФИОТуғилган йилиИхтисослик шифриИш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1Маликов Зафар Маматқулович (раис)195101.02.05Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, лаборатория мудири
2Хўжаев Исматулла Қўшаевич (раис ўринбосари)196201.02.05Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори
3Мирзаев Акмал(илмий котиб)196901.02.05Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари номзоди
4Хўжаёров Бахтиёр195101.02.05Самарқанд давлат университети, кафедра мудири, физика-математика фанлари доктори, профессор
5Худайқулов Савет Ишанқулович194901.02.05Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухан¬дислари институти кошидаги Ирригаиия ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, етакчи илмий ходим, техника фанлари доктори, доцент
6Арифжанов Ойбек Муҳамеджанович195801.02.05Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухан¬дислари институти, кафедра мудири, техника фанлари доктори, профессор
7Фатхуллоев Алишер Мирзатиллоевич198001.02.05Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, факультет декани, техника фанлари доктори, доцент
8Наврузов Куралбой194601.02.05Урганч давлат университети кафедраси профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор
9Абдурахимов Бахтиёр Файзиевич195001.02.05Ўзбекистон Миллий университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор
10Равшанов Нормахмат195501.02.05Тошкент ахборот технологиялар университети ҳузуридаги Дастурий маҳсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш маркази, лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор
11Бурнашев Владимир Фидратович195001.02.05Самарқанд давлат университети кафедра доценти, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
12Махмудов Жамол Махмуд ўғли197901.02.05Самарқанд давлат университети кафедра доценти, физика-математика фанлари доктори, доцент
13Бозоров Дилшод Раимович195801.02.05Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
14Далабоев Умриддин194701.02.05И.М.Губкин номидаги Россия давлати нефти газ университети Тошкент филиали кафедраси доценти, физика- математика фанлари номзоди, доцент
15Қаюмов Шукур194501.02.05Тошкент давлат техника университети, кафедра доценти, физика- математика фанлари номзоди, доцент
16Зокиров Асқарали195601.02.05Ўзбекистон миллий университети, кафедраси доценти, физика-математика фанлари номзоди, доцент
17Галиаскаров Виктор Анварович195001.02.05Механика ваиншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, каттаилмий ходим, физика-математика фанлари номзоди
15Маткаримов Санъат Юсубович196901.02.05Тошкент архитектура-қурилиш институти ҳузуридаги Педогогик кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тармоқ маркази, директор, физика-математика фанлари номзоди, доцент
18Яхшибаев Дониёр Султанбаев198301.02.05Тошкент ахборот технологиялар университети, факультет декани, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
19Назирова Элмира Шодмоновна198201.02.05Тошкент ахборот технологиялар университети,кафедра мудири, техника фанлари бўйича фан доктори (DSc), доцент
20Аннакулова Гулсара Кучкаровна195801.02.05Механика ваиншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти, каттаилмий ходим, физика-математика фанлари номзоди
21Бозоров Орифжон Шодиевич196301.02.05Қарши муҳандислик иқтисодиёт институтиректори, физика-математика фанлари номзоди, доцент
22Файзиев Рабим Аликулович195701.02.05Тошкент давлат иқтисодиёт университетипрофессори, физика-математика фанлариномзоди, профессор
23Нишонов Файзулло Холмирзаевич198801.02.05Наманган муҳандислик-қурилиш институти кафедра мудири, техника фанларибўйича фалсафадоктори(PhD)
24Назаров Фаррух Холиёрвич198801.02.05Тошкент давлат техника университети, кафедра доценти, физика- математика фанларибўйича фалсафа доктори (PhD)
25Мадалиев Миродил Эркин угли199101.02.05Фарғона политехника институти ассистенти, физика-математика фанларибўйича фалсафа доктори (PhD)01.02.02-Машиналар, асбоблар ва ускуналар динамикаси ва мустаҳкамлиги(техника фанлари бўйича)

ФИО Туғилган йили Ихтисослик шифри Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1Мухаммадиев Давлат Мустофоевич (раис)195201.02.02Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
2Худайкулиев Ражаббай Рўзматович (раис ўринбосари)194801.02.02Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, замдиректори, техника фанлари номзоди
3Қўлдошев Давронбек Абдуллажонович (илмий котиб)198305.07.01Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, катта илмий ходим, (PhD)
4Ризаев Анвар Абдуллаевич195205.07.01Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, бош илмий ходим, техника фанлари доктори, профессор
5Алимухамедов Шавкат Пирмухамедович194701.02.02Тошкент автомобил юлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
7Тошболтаев Мухаммаджон194701.02.02Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти қошидаги Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий тадқиқот институти, директор уринбосари, техника фанлари доктори, профессор
8Каримов Камолхон Аббосович194801.02.02Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, техника фанлари доктори, профессор
9Бахадиров Ғайрат Атаханович195401.02.02Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси, бош илмий котиб, техника фанлари доктори, профессор
10Мақсудов Равшан Хасанович195901.02.02Тошкент тукимачилик ва енгил саноат институти, илмий ишлар буйича проректор, техника фанлари доктори, доцент
11Мухамадиев Давлат Мустафаевич196901.02.02Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, катта илмий ходим, техника фанлари доктори
12Йўлдашев Абдурахим195701.02.02Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, катта илмий ходим, техника фанлари номзоди
13Норқўзиев Оқмирза194701.02.02Механика ва иншоотлар сейсмик мустахкамлиги институти, катта илмий ходим, техника фанлари номзоди
14Хожиев Машарип194701.02.02Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент
15Эргашев Рустам195601.02.02Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш мухандислари институти, кафедра доценти, техника фанлари номзоди, доцент