Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ер ости иншоотлари, асослар ва пойдеворлар сейсмодинамикаси лабораторияси

Лабораториянинг асосий йўналишлари: Бино ва иншоотларнинг(ҳаётни таъминловчи тизимлар ва бошқ.) техник ҳолатини даврий баҳолаш, иншоотларнинг конструктсиясига ва ўлчамларига боғлиқ ҳолда зарарланишларини таҳлил қилиш ва умумлаштириш.

Бино ва иншоотларни шикастланишини ва нисбий бузилишларини грунт ва жойлашиш шароитига, материалига, зилзила таъсири интенсивлигига боғлиқ ҳолда баҳолаш.

Бино ва иншоотларнинг сейсмик химоясини таъминлаш усулларини ишлаб чиқиш.

Атрофидаги грунт билан ўзаро таъсирдаги иншоотларнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолати ва турғунлиги тадқиқотлари учун янги алгоритмлар ва комплекс дастурларни ишлаб чиқиш.

Ер ости иншоотларини зилзилабардош қурилиши бўйича меъёрий ҳужжатлар бўлимларига қўшимчалар киритиш учун уларнинг зилзилабардошлигини таъминлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Лаборатория мудири
Нишонов Неъматилла Асатиллаевич
Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), катта илмий ходим
(71)262 78 34
nematilla81@mail.ru

Ф.И.О Илмий даражаси, унвони Лавозими
1Мардонов Ботир МардоновичФизика-математика фанлари доктори, профессорЕтакчи илмий ходим
2Мирзаев ИброхимФизика-математика фанлари доктори, профессорЕтакчи илмий ходим
3Хожметов Ғоибназар ХадиевичТехника фанлари доктори, профессорЕтакчи илмий ходим
4Бекмирзаев Диёрбек АбдугаппоровичPhDКатта илмий ходим
5Ан Екатерина Владимировна(PhD)Катта илмий ходим
6Хусаинов Рахматжон БахромбаевичКичик илмий ходим
7Қосимов Элбек АлишеровичТаянч докторант
8Бердибаев Марс ЖанабаевичТаянч докторант
9Хуррамов Асрор ЧориевичКичик илмий ходим
10Оспанов Руслан СерсенбаевичЛаборант