Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ер ости иншоотлари, асослар ва пойдеворлар сейсмодинамикаси лабораторияси

Лабораториянинг асосий йўналишлари: Бино ва иншоотларнинг(ҳаётни таъминловчи тизимлар ва бошқ.) техник ҳолатини даврий баҳолаш, иншоотларнинг конструктсиясига ва ўлчамларига боғлиқ ҳолда зарарланишларини таҳлил қилиш ва умумлаштириш.

Бино ва иншоотларни шикастланишини ва нисбий бузилишларини грунт ва жойлашиш шароитига, материалига, зилзила таъсири интенсивлигига боғлиқ ҳолда баҳолаш.

Бино ва иншоотларнинг сейсмик химоясини таъминлаш усулларини ишлаб чиқиш.

Атрофидаги грунт билан ўзаро таъсирдаги иншоотларнинг кучланганлик-деформацияланганлик ҳолати ва турғунлиги тадқиқотлари учун янги алгоритмлар ва комплекс дастурларни ишлаб чиқиш.

Ер ости иншоотларини зилзилабардош қурилиши бўйича меъёрий ҳужжатлар бўлимларига қўшимчалар киритиш учун уларнинг зилзилабардошлигини таъминлаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Лаборатория мудири
Рашидов Турсунбай
Техника фанлари доктори, профессор, ЎзР ФА академиги
(90)175 93 34; (97)702 19 34; (71)262 78 34
tur.rashidovlist.ru

Ф.И.О Илмий даражаси, унвони Лавозими Телефон рақами E-mail манзили
1Мардонов Ботир МардоновичФизика-математика фанлари доктори, профессорЕтакчи илмий ходим(94) 946 56 14instmech@academy.uz
2Мирзаев ИброхимФизика-математика фанлари доктори, профессорЕтакчи илмий ходим(90) 938 80 17instmech@academy.uz
3Хожметов Ғоибназар ХадиевичТехника фанлари доктори, профессорЕтакчи илмий ходим(94) 696 14 90instmech@academy.uz
4Рахмонов УсарқулТехника фанлари номзодиКатта илмий ходим(71) 262 71 32instmech@academy.uz
5Бекмирзаев Диёрбек АбдугаппоровичТехника фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD), катта илмий ходимКатта илмий ходим(94) 931 60 90diyorbek_84@mail.ru
6Нишонов Неъматилла АсатиллаевичТехника фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)Катта илмий ходим(97) 781 97 27nematilla81@mail.ru
7Ан Екатерина ВладимировнаФизика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори(PhD)Катта илмий ходим(71) 262 78 34ekaterinaan@mail.ru
8Хусаинов Рахматжон БахромбаевичКичик илмий ходим(94) 657 02 51khusainovrb@mail.ru
9Намозов Шохнур Зухриддин ўғлиЛаборант(71) 262 71 32instmech@academy.uz
10Бердибаева Марс ЖанабаевичЛаборант(71) 262 71 32instmech@academy.uz