Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Мураккаб юкламада кострукцион материаллар деформацияланиши лабораторияси

Лабораториянинг асосий йўналишлари: Мураккаб юкланиш холатдаги конструктсион материалларнинг ҳусусиятларини ва деформацияланиши бўйича изланишлар олиб бориш, деформацияланувчи муҳитлар учун эластик-пластик жараёнлари ва эластик-пластик бузилиши назарияларини ривожлантириш.

Лаборатория мудири
Абиров Рустам Абдуллаевич
Физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
(97)262 71 32
rustam_abirov@mail.ru

Ф.И.О Илмий даражаси, унвони Лавозими
1Галиаскаров Виктор АнваровичФизика-математика фанлари докториКатта илмий ходим
2Миралимов Мирзахид ХамитовичТехника фанлари доктори, доцентЕтакчи илмий ходим
3Адилов Фарходжон ФозилжоновичКатта илмий ходим
4Турдибеков Жавлонбек Эшмурод ўғлиКичик илмий ходим
5Сагдуллаева Дилноза Абдували қизиКатта илмий ходим
6Ҳамроева Мафтунахон Заир қизиЛаборант
7Рудановская Виктория Александровна Лаборант