Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Машиналар динамикаси ва технологик жараёнлар муаммолари лабораторияси

Лабораториянинг асосий йўналишлари: Ўзаро боғланган жисмлар тизими фундаментал қонунлари, механизмлар ва машиналар назарияси асосларида пахта териш машиналари, терим аппаратлари ва бошқа қишлоқ хўжалик машиналари илмий асосларини ривожлантириш.

Пахта териш аппаратларида технологик ва динамик жараёнлар, машина бункерига пахтани ташиш тизими тадқиқотлари асосида уларнинг оптимал иш режимлари ва инновацион техник ечимларни тавсия этиш, ҳамда машиналарнинг фундаментал асоси – иш унумини ҳисоблаш усуллари ривожлантириш (жумладан терим машиналари мисолларида).

Фундаментал, амалий ва инновацион лойиҳалар натижалари бўйича машиналарнинг ресурс ва энергиятежамкор конструкцияларни лойиҳалаш учун таклифлар бериш.

Лаборатория мудири
Ризаев Анвар Абдуллаевич
Техника фанлари доктори, профессор
(71) 262 71 32; (71) 262 24 23;
rizayev52@mail.ru

Ф.И.О Илмий даражаси, унвони Лавозими
1 Худайкулиев Ражаббай Рузметович Техника фанлари номзоди катта илмий ходим
2 Кулдошев Давронбек Абдуллажонович PhD Катта илмий ходим
3 Норкузиев О.С. Техника фанлари номзоди Кичик илмий ходим
4 Джураева Наргиза Батиржановна Кичик илмий ходим
5 Мирзаева Мусаллам Мариковна Кичик илмий ходим
6 Уринов А.П. Таянч докторант
7 Алимова Д.Б. Кичик илмий ходим
8 Купайсинова Х.А. Кичик илмий ходим
9 Норматов М.Қ. Кичик илмий ходим
10 Мирзабдулаев Х.М. Кичик илмий ходим
11 Авазниёзов А.Б. Кичик илмий ходим
12 Михайловский С. Катта илмий ходим, т.ф.н Катта илмий ходим
13 Имомов Ш.Н. Кичик илмий ходим
14 Мирзаева М.У. Лаборант