Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар
сейсмик мустаҳкамлиги институти

admin 2019-10-24

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ МУҲИМ НАТИЖАЛАРИ

Новая страница 1

ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ МУҲИМ НАТИЖАЛАРИ

(2019 й. октябрь)

 

1. Институтда бажарилаётган лойиҳалар доирасида қуйида патентлар олинди:

 

- Ихтиро учун ЎзР патенти № IAP 05886. Хўл толали материаллардан намликни йўқотиш ускунаси / Бахадиров Г.А., Абдукаримов А., Хуррамов Ш.Р., Набиев А.М., Умаров А.А. ЎзР Интеллектуал мулк агентлигининг расмий бюллетени №7(219). 31.07.2019. Ташкент, - Б.110. (ФА-Атех-2018-254)

 

2. Институтда бажарилаётган лойиҳалар доирасида қуйидаги ихтироларга талабномалар берилди:

 

- Ихтирога талабнома № IAP 2019 0390. Талабнома берилган сана 20.09.2019. Пахта териш усули / Матчанов Р.Д., Ризаев А.А., Йулдашев А.Т. ва б.;

- Ихтирога талабнома № IAP 2019 0393. Талабнома берилган сана 25.09.2019. Вертикал шпинделли пахта териш аппаратининг шпиндел пастки таянчи / Матчанов Р.Д., Ризаев А.А., Абдукаримов А., Йулдашев А.Т., Цой Г.Н.

 

3. Институтда бажарилаётган лойиҳалар доирасида хорижий журналларда қуйидаги мақолалар чоп этилди:

 

- Bahadirov G.A.,Rahimov F.R., Akbarov A.N. Static Analysis of Multifunctional Machine Working Shaft. ISSN: 2350-0328. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. IF:6.126. India. Vol. 6, Issue 9, September 2019. P. 10891-10897. http://www.ijarset.com/currentissue.html

- Rashidov T., Djuraeva N.B. Ripper foot movement in the ground, simulated H.A.Rahmatulin’s environment // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. (www.ijarset.com)Of IJARSET, Volume 6, Issue 9, September 2019. – pp. 10906-10912.

- Султанов К.С., Исмоилова С.И., Туланов Ш.Э. Пахта толасидан йигирилган ипнинг чўзилиш натижасида узилиш механизми.// Кострома Давлат университети. «Технологиялар ва сифат», 2019, №3.